Menu
Coșul tău

Pe fondul decretării Stării de Urgență, menționăm faptul că doar parțial producția a fost afectată în perioada pe care o traversăm, departamentul comercial răspunzând prompt tuturor solicitărilor. Mai multe detalii

Regulament Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI“GIVEAWAY Cutie Poștală”

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Concursul “Giveaway Cutie Poștală” este organizat de KRONEMAG MILLENIUM SRL , înregistrată la Registrul Comerțului –J08/243/2008, C.U.I. RO23179283 

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimbă

regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. 

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului 

Concursul “Giveaway Cutie Poștală” se va desfășura din data de 02.03.2020 până în data de 30.03.2020, pe pagina de Facebook a organizatorului.

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare 

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, cu vârsta peste 18 ani, care respectă

condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de

gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o

persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale 

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera

circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și

dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului 

și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului. 

Secțiunea 5: Mecanismul concursului 

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook KroneMag. Utilizatorii se pot înscrie în concurs din data de 02.03.2020 

Secțiunea 6: Premiile concursului

1 x Cutie Poștală HOR-LEU cu Acces pe o Parte RAL 9005 ( Negru)

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorilor 

Câștigătorul va fi desemnat de echipa KRONEMAG MILLENIUM prin intermediul unei extrageri cu ajutorul aplicației FACEBOOK RANDOM COMMENT PICKER BUSINESS pe pagina de Facebook KroneMAg. MILLENIUM.

Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. 

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor 

Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în decurs de cel mult 2-3 zile de la data extragerii, prin intermediul unui mesaj privat. 

Câștigătorul va primi premiul prin poștă / curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Premiul va fi expediat prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României. 

Secțiunea 9: Drepturi de autor 

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor. 

Secțiunea 10: Încetarea concursului 

Prezentul Concurs va înceta de drept după organizarea extragerii din data de 31.03.2020.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului 

Participanții trebuie să respecte 3 pași: 

1. Dă follow și like paginii KroneMag; 

2. Etichetează-ți 3 prieteni în comentarii; 

3. Dă share la postare.

Secțiunea 12: Litigii 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, 

părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. 

Secțiunea 13: Alte prevederi 

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale

în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a

Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresă de mail.