Menu
Coșul tău

e-Cataloage

Fotografiile, Schițele și Informațiile din site precum și cataloagele online, tipăriturile și CD-rile puse la dispoziția dvs. sunt protejate de Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificate sau introduse prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004, modificate sau introduse prin Ordonanță de Urgență 123 din 1 Septembrie 2005
și Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice - M.Of.nr.161/23.04.1998 Hotărârea Guvernului nr.833/1998 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice - M.Of.nr.455/27.11.1998 Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006.
Orice reproducere, utilizare pe siteurile poprii sau în publicitatea personală a utilizatorilor, copiere totală, parțială, secvențială, în orice format și sub orice formă, fără acordul expres în scris al KRONEMAG MILLENIUM srl Brașov, atrage de la sine răspunderea penală și materială a făptuitorului conform Legii.
Aceste materiale pot fi utilizate doar pentru informarea clienților, partenerilor, colaboratorilor, salariaților, membrilor familiei, în formatul original, cu înscrisurile originale asupra produselor din catalog. Toate produsele prezentate pot fi incluse în proiecte, prezentări, lucrări de arhitectură urbană și peisagistică, articole în reviste și ziare cu precizarea expresă, clară și nealterată a sursei și a acordului în scris al KRONEMAG MILLENIUM srl Brașov.